Verklaring inzake de gegevensbescherming

We verheugen ons over uw interesse in onze Parador website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij informeren u nu uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

 

1. Opslag van toegangsgegevens in server-logfiles

U kunt onze websites bezoeken zonder gegevens over uw persoon mee te delen. Wij slaan enkel toegangsgegevens in zogenaamde server-logfiles op, zoals bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, datum en tijd van de oproep, doorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een storingsvrij bedrijf van de pagina te verzekeren en om ons aanbod te verbeteren, en maken geen conclusie over uw persoon mogelijk. 

Een eventueel verstrekte toestemming voor de opslag van uw klantengegevens (bijvoorbeeld op de contactpagina) kunt u op elk ogenblik met werking voor de toekomst herroepen. 

 

 

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractuele afwikkeling en bij opening van een klantenaccount 

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze in het kader van uw staal- en catalogusbestelling, bij een contactopname met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens verzameld worden blijkt uit de betreffende ingaveformulieren. De ingave van persoonsgegevens is zowel bij de bestelling via een aangemaakte klantenaccount als bij zogenaamde „gastbestellingen" noodzakelijk. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de afwikkeling van bestellingen en voor de bewerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of het schrappen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen geanonimiseerd, op voorwaarde dat u niet uitdrukkelijk ingestemd hebt met verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van uw gegevens voorbehouden dat wettelijk toegelaten is en waarover uw u hier informeren.  Het anonimiseren van uw klantenaccount is altijd mogelijk en kan door een bericht aan de verantwoordelijk bij Parador voor de gegevensbescherming (contactmogelijkheid, zie beneden) gebeuren.

Een eventueel verstrekte toestemming voor de opslag van uw klantengegevens kunt u op elk ogenblik met werking voor de toekomst herroepen.

 

3. Doorsturen van gegevens voor de afwikkeling van bestellingen

Voor de afwikkeling van bestellingen sturen wij uw gegevens door naar de met de levering belaste verzendingsonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde stalen en catalogi noodzakelijk is.

 

4. Gebruik van cookies   

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw eindtoestel opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Hierdoor bestaat de technische mogelijkheid zogenaamde „gebruikersprofielen" te vormen. We maken er uitdrukkelijk op attent dat u met de bevestiging van de bepalingen van de gegevensbescherming het gebruik van cookies toestaat. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en voor elk geval apart over de acceptatie kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Worden cookies niet geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

5. Gebruik van Google Analytics voor de webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics gebruikt zogenaamde. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden. U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin- te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternatief voor de browser-plugin kunt u hier klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Wist u uw cookies, dan moet u opnieuw op de link klikken.

 

6. Gebruik van sociale plugins (facebook, google +, Twitter, Pinterest, Instagram)

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins („plugins“) van de sociale netwerken Facebook en Google+ en van de microblogging-dienst twitter en van Pinterest en Instagram gebruikt. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. en Pinterest en Instagram aangeboden („Aanbieders“). Facebook wordt uitgebaat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze uitzien vindt u hier:https://developers.facebook.com/docs/plugins 

Google+ wordt uitgebaat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Een overzicht van de plugins van Google en hoe ze uitzien vindt u hier:https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt uitgebaat door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de twitter-buttons en hoe ze uitzien vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest wordt uitgebaat door Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Meer informatie vindt u in het internet op www.pinterest.com.

Instagram wordt aangeboden door Facebook. Meer informatie vindt u in het internet opwww.instagram.com.

Wanneer u een pagina van onze website oproept, die dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een direct verbinding met de servers van Google, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram tot stand. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u geen profiel bij het betreffende sociale netwerk hebt of zelfs niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld in de USA) gestuurd en daar bewaard. Bent u bij een van de sociale netwerken ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website aan uw profiel, bijvoorbeeld op Facebook resp. Google+ resp. Twitter onmiddellijk toewijzen. Wanneer u met de plugins reageert, bijvoorbeeld de „Like“-button of de „+1“- button indrukt, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar bewaard. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens voor de aanbieders en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de bepalingen voor de gegevensbescherming van de aanbieders.

Instructies voor de gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instructies voor de gegevensbescherming van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Instructies voor de gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy

Instructies voor de gegevensbescherming van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Instructies voor de gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Wanneer u niet wenst dat Google, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijst, moet u voor uw bezoek aan onze website bij het betreffende netwerk uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

7. Informatierecht en contactmogelijkheid  

U hebt recht op gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens en, wanneer van toepassing, recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Bij vragen over de registratie, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkering of schrapping van gegevens alsook herroeping van eventueel verstrekte toestemmingen of herroeping van een bepaald gebruik van de gegevens moet u contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van onze onderneming:  

Parador Datenschutz 

Karl-Hüls-Str. 1

48703 Stadtlohn

Telefoon: +49 (2541) 736 678

Datenschutz@Parador.de

 

Please confirm your language in order to continue