living performance

Bomen zijn onze tijdjoker

Ter gelegenheid van de marktinvoering van Eco Balance praat Volkmar Halbe, Voorzitter van de Directie van Parador, met de 13-jarige Felix Finkbeiner, de oprichter en wereldvoorzitter van de kinderstichting Plant-for-the-Planet, over de macht van goede ideeën.

Vergelijkbare artikelen

Parador organiseert de eerste kinderacademie in Hannover

Naar het artikel

Felix Finkbeiner We willen in de hele wereld 1.000 miljard bomen als teken van een rechtvaardig klimaat planten. Duurzaamheid is voor ons geen modewoord voor zondagspeeches, maar het enige concept opdat wij kinderen ook een toekomst hebben zoals jullie volwassenen die gehad hebben.

Volkmar Halbe Daarmee hebben jullie de lat hoog gelegd! We willen ook ons steentje ertoe bijdragen en steunen jullie erbij door voor elk pakket Eco Balance, dat Parador verkoopt, samen met Plant-for-the-Planet een boom te planten.

Felix Finkbeiner Wij verheugen ons zeer over deze steun. Daarbij ontwikkelde onze beweging zich in het begin zonder hulp van buiten uit een schoolidee. Ik moest een toespraak over de klimaatcrisis doen. Toen kwam ik op het spoor van de winnares van de Nobelpreis, Wangari Maathai, die in Kenia en andere landen in dertig jaar dertig miljoen bomen geplant had. Toen ik daarvan hoorde, ontstond bij mij spontaan de idee dat wij kinderen ook bomen kunnen planten, in Duitsland en in de hele wereld.

Volkmar Halbe Precies dat vind ik zo prachtig aan jullie initiatief: dat dit zo gigantisch geworden is. Dit Ik begin gewoon, en ik doe verder!, dat toont Plant-for-the-Planet ongelofelijk oorspronkelijk. Veel is mogelijk, wanneer men maar wil; wanneer er sprake is van een goed idee, gecombineerd met een gezonde portie doorzettingsvermogen. Dat geldt zowel voor Parador als voor Plant-for-the-Planet: Doorslaggevend is dat men een gedachte, een idee aan de horizon ziet. De volgende stap bestaat er dan in medestrijders enthousiast te maken, alleen is maar alleen. Ik vergelijk dat graag met een puzzel. Felix, stel je voor, ik leg een puzzel met 300 stukken voor je. Hoe lang heb je daarvoor nodig?

Felix Finkbeiner Een uur?

Volkmar Halbe Stel je nu voor dat je geen enkele basis hebt. Dan heb je aanzienlijk meer tijd nodig! Zo is het ook met het voorbeeld van ondernemingen: Hoe duidelijker het voorbeeld, des te eenvoudiger het is om een goed resultaat te verwezenlijken. Nemen we Eco Balance. Met onze laminaat- en parketproducten verbinden we designkwaliteit en technische innovatie met een duurzame, ecologisch zinvolle fabricatie. Zo kunnen we bij ons Eco Balance parket door minder hout te gebruiken bij dezelfde veeleisende materiaalkwaliteit nóg ecologischer werken. Bovendien produceren we in het Oostenrijkse Güssing, een plaats, die als het ecologische mekka beschouwd wordt, omdat men daar door middel van een biomassakrachtcentrale een autonome energieoase gecreëerd heeft. In de krachtcentrale worden dagelijks vijftig ton hout verdampt, vooral afval uit onze parketfabriek die zelf uitsluitend ecostroom uit waterkracht gebruikt. Uit de zo gewonnen energie ontstaan meer warmte en stroom dan de gemeente Güssing zelf kan verbruiken, en in de toekomst zelfs biodiesel. In zijn bedrijf zet de krachtcentrale slechts zoveel CO2 vrij als de bomen, die de biomassa vormen, eerder tijdens hun groei aan de atmosfeer via fotosynthese ontnomen hebben. De cyclus groei van de bomen en verbranden van de boom is daarom op zich CO2-neutraal.

Felix Finkbeiner Dat klinkt spannend!

Volkmar Halbe Wie met woudbebossing werkt, wordt automatisch zeer gevoelig voor het feit dat niet alles in overvloed aanwezig is. Regenereerbare levende ressourcen mogen slechts afhankelijk van de natuurlijke groei van de bestanden gebruikt worden. De ressourcen zijn beperkt.

Felix Finkbeiner Dat zien wij kinderen op dezelfde manier. Onlangs waren we met Plant-for-the-Planet in Afrika – in Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika en Lesotho. Daar hebben we twintig kinderacademies georganiseerd. Dat zijn workshops van een dag, waarbij wij kinderen aanmoedigen om actief te worden en bomen te planten. Bovendien spreken we in dit verband over ons 3-punten-plan, hoe wij de wereld zouden redden wanneer we regeringshoofden zouden zijn. Het eerste punt is wereldwijd 1.000 miljard bomen te planten. Het tweede punt is dat wij tot 2050 de CO2 emissies op nul moeten brengen. Dat hoort zich moeilijk aan - maar om de opwarming van de aarde te beperken moeten dringend stappen ondernomen worden. En onmogelijk kan het ook niet zijn. De complete technologie, die wij daarvoor nodig hebben, bestaat vandaag al. We moeten ze enkel toepassen – dat toont ook uw voorbeeld Güssing.

Volkmar Halbe Het verheugt mij dat wij het denken en handelen van mensen positief beïnvloeden kunnen.

Felix Finkbeiner We lossen de problemen op de wereld echter niet alleen op doordat alle mensen, alle firma's een positieve bijdrage leveren. We hebben ook wereldwijde wetten nodig. Anders slagen we er niet in iedereen ertoe aan te zetten zijn gedrag werkelijk te veranderen. Helaas is er geen functionerend beleid op wereldniveau dat globaal geldige spelregels zou opstellen. Een regel zoals bijvoorbeeld ons derde punt voor de redding van onze toekomst: Elke mens mag slechts een beperkte hoeveelheid CO2 per jaar uitstoten, namelijk 1,5 ton. Wie meer wil uitstoten moet betalen aan de mensen die minder uitstoten. Dat noemen we een rechtvaardig klimaat. Daarbij bevat het mij heel goed dat Parador ons steunt - niet alleen door bomen te planten, maar ook door de gemeenschappelijke organisatie van academies. Zo bereiken we nog meer kinderen die deel van het geheel worden en die als ambassadeurs voor een rechtvaardig klimaat aan ons succes werken.

Volkmar Halbe Ook dat is een belangrijk aspect van duurzaamheid dat je eerder vermeld hebt: De ontwikkeling van de maatschappij als een manier die deelname voor iedereen mogelijk maakt - met als doel een op lange termijn op de toekomst gerichte, voor iedereen levenswaardige maatschappij te bereiken. Als onderneming, die in de hele wereld actief is, zijn we ons van deze verantwoordelijkheid bewust. Dit sociale aspect van de duurzaamheid in evenwicht te houden met het ecologische, maar ook met het economische, dat immers de basis vormt voor een duurzaam leven en welstand, is altijd al onze eis geweest. Bij Parador worden zakelijk denken en ecologie gecombineerd - door onze partners in de woudbebossing over de complete productie tot details zoals de verpakkingen van onze producten. Dat geldt niet alleen voor Eco Balance parket. Ook voor de productie van ons nieuwe laminaatassortiment gebruiken we grondstoffen uit inheems, duurzaam bosbeheer, die vrij zijn van organische oplosmiddelen en bijgevolg emissiearm zijn. Eco Balance Laminaat wordt in onze fabriek in Coesfeld geproduceerd – mochten er hier eens problemen zijn, dan ben ik de eerste die dit hoort, mijn bureau staat per slot van rekening slechts een paar meter van de productie verwijderd. Maar alles klopt. Daarvoor zorgen we in ons eigen belang – en in het belang van onze kinderen.

Felix Finkbeiner Ik vind het goed wanneer directeurs van grote ondernemingen over de toekomst van ons, kinderen, nadenken. Wanneer de bestuurders van ondernemingen, de politici en de burgers samenwerken, dan zouden jullie samen de toekomst van ons, kinderen, kunnen redden.

Volkmar Halbe In dit verband delen we dezelfde mening, en ik wens jullie verder nog veel succes!

 

MEER INFO

HET INITIATIEF "PLANT FOR THE PLANET"

Naar de Website

Please confirm your language in order to continue