Parador

Waarden bepalen de houding en het handelen van Parador. Ze geven betrouwbaarheid aan onze handelingen. We hebben een waardecompas ontwikkeld dat ons bij alle beslissingen leidt. Voor ons geldt de slogan: Wij zijn echt, innovatief, veeleisend en duurzaam. Als onderneming en met onze producten willen we fascineren. Met deze waarden gaan we onze partners, klanten, medewerkers en stakeholders op de hele wereld tegemoet. Onze interne houding wordt uitgedrukt in het succes van onze producten. Daarbij luidt ons welomschreven doel: Wij maken van elk thuis het mooiste thuis ter wereld.

"De kracht van het merk ligt in de kunst voor zich te spreken en het leven van mensen meer te gaan bijbrengen dan enkel een produkt."

Het merk Parador ondersteunt mensen bij het vervullen van de basisbehoefte om ruimtes met vloer, wand- en plafondelementen uit te rusten en daarbij hun volledige persoonlijke ideëen van wonen en waarde te gaan verwezenlijken. De constante discussie over waarden, wensen en verlangens die veranderen en het voortdurend experimenteren met nieuwe ideëen en innovatieve fabricatietechnologieën is de noodzakelijke basis daarvoor.

Het innovatiedoel van Parador is leiderschap qua design en technologie in produkten voor vloer-, wand- en plafondinrichting. De persoonlijkheid van het merk Parador wordt levend, doordat ze het leven van mensen draagt. En dit niet enkel in de letterlijke zin door het gebruik van de produkten, maar vooral betrokken op verschillende levensbeelden, die zich met Parador produkten laten omzetten tot persoonlijke ruimtebeelden.

Om dit te kunnen doen op hoogstaande manier, leeft het merk haar persoonlijkheid uit met hoge vereisten aan design en kwaliteit. Zo wordt het merk een persoonlijkheid met meerdere facetten, die internationaal in vele hoogwaardige stijlwerelden thuis is.

 

Naar de producten

Please confirm your language in order to continue